แจกฟรีขนาดทดลอง-01

ของแถมพิเศษ สำหรับลูกค้าของเรา ฟาร์เมอร์มี

แจกฟรีขนาดทดลอง-01

เมื่อซื้อสินค้าเกษตร สารชีวภาพ ครบ 250 บาท ขึ้นไป
แถมฟรี สินค้า ขนาดทดลอง 60 มิลลิลิตร

มีใหเลือก 2 รายการ
1.ฟาร์มเมอร์มี ฝาเขียว
สารให้พลังงานพื้น โปรตีนเข้มข้น เร่งการเจริญเติบโต
2.ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง
สารควบคุมโรคในพืช กระตุ้นฮอร์โมนพืช ให้แข็งแรง ต้านทานโรค

ลูกค้าสามารถเลือกได้ 1 รายการ
หมายเหตุ : ลูกค้าเสียค่าจัดส่งเอง หากรับของแถมพร้อมกับสั่งซื้อรอบบิลปัจจุบัน ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม