,

น้ำหมักมูลไส้เดือน  Organic100%  

฿260.00

หมวดหมู่: ,

🌿🦗 น้ำหมักมูลไส้เดือน  Organic100%  

  น้ำหมักมูลไส้เดือนคือ คือ  การนำมูลไส้เดือนไปขยายเชื้อจุลินทร์ย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ำซึ่งจะทำให้เราได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ำเรานำไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ำรดต้นไม้  จุลินทรีย์ชนิดน้ำ บำรุงพืช บำรุงดิน กำจัดเพลี้ยและแมลง ใช้กับพืชผักผลไม้ได้ทุกชนิด  มีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมากในทุกช่วงของการเจริญเติบโต ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ต้นใหญ่ ผลผลิตสูงขึ้น เหมาะที่จะใช้ในการปลูกพืชใหม่  การเพาะชำ หรือ การเพาะปลูกในแปลงที่ดินเสียหายจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน

🌱 ประโยชน์ของน้ำหมักมูลไส้เดือน

 1. น้ำหมักมูลไส้เดือน ช่วยทำให้รากแข็งแรง ต้นใหญ่ และทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
 2. มีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ จะกินเชื้อราต่างๆ ช่วยรักษาราดำบนผลไม้ , ต้นไม้ และจุดสีดำบนดอกไม้รวมทั้งการฆ่าตัวอ่อนของเพลี้ย ใช้เป็นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
 3. ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ธรรมชาติจากลำไส้ของไส้เดือนดิน สามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียได้ดี เพราะจุลินทรีย์จากลำไส้ของไส้เดือนมากกว่า 300 ชนิดโดยจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีอนุภาคเล็กลง และตกตะกอนอย่างรวดเร็ว สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่จุลินทรีย์ทั่วไปจะบำบัดน้ำเสียได้ค่อนข้างช้า ในอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นยังมีส่วนประกอบของวัตถุดิบต่างๆหากย่อยสลายไม่หมดก็จะทำให้น้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้น การใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยอาหารตกค้างที่อยู่ในน้ำ

🌱 วิธีใช้

 • ฉีดพ่นทางใบ  อัตราผสม  1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 10 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบ  อัตราผสม  2 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 20 ลิตร
 • ราดโคน อัตราผสม 1 ลิตร  น้ำเปล่า 20 ลิตร
 • ควรใช้คู่กับปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้100% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเห็นผลได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมเราจึงเลือกไส้เดือนดินมาใช้ประโยชน์ ?

  1. ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
  2. จัดการกับปัญหาขยะโดยนำไส้เดือนดินมาย่อยสลายขยะอินทรีย์และเศษอาหาร
  ตามบ้านเรือน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน นำกลับมาใช้ในการเกษตรกรรม
  3. นำผลผลิตของไส้เดือนดินที่ขยายได้นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเนื้อเยื่อของ
ไส้เดือนดิน มีโปรตีนที่สูงมาก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายค่อาหารสัตว์
  4. ใช้เป็นอาหาร ยาบำบัดโรค เป็นวัตถุดิบในวงการเภสัชกรรม และเครื่องสำอางค์
  5. เป็นดัชนีทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบโลหะหนัก สารปนเปื้อนของสารเคมีทาง
การเกษตรในดิน

🌱 ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ฉีดพ่น หรือ รด โดยไม่ผสมน้ำ เนื่องจากมีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ต้นไม้ตายได้

 

อัตราการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชชนิดต่างๆ

 • พืชสวนประดับ
    ไม้ดอกไม้ประดับเช่นกุหลาบ  เบญจมาศ มะลิ ดาวเรือง ฯลฯ
    ไม้ใบประดับ เช่น บอนสี เฟิร์น คล้า ฯลฯ

         อัตราและวิธีการใช้

กระถาง ใส่ปุ๋ยหมักไส้เดือนดินรอบโคนต้นพืชในกระถาง  อัตรา 200 – 300 กรัม/กระถาง ทุก 7 – 15 วัน ร่วมกับการรดน้ำ หมักมูลไส้เดือนดินที่เจือจางน้ำ 5 เท่า
แปลง ใส่ปุ๋ยหมักไส้เดือนดินบริเวณผิวหน้าดิน หรือ ผสมดินระหว่างการเตรียมดิน อัตรา 1.5 – 2 กก./ตร.ม.แล้วคลุมด้วยฟางข้าว ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน โดยเจือจางน้ำ5 เท่า รดทุก 7 วัน

 • พืชผัก
  เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี แตงกวา หัวผักกาด กระเทียม หอม ถั่วฝักยาว มันฝรั่ง ฯลฯ

         อัตราและวิธีการใช้

แปลง ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินบริเวณผิวหน้าดิน หรือ ผสมดินระหว่างการเตรียมดิน อัตรา 1.5 – 2 กก./ตร.ม. แล้วคลุม ด้วยฟางข้าว ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน โดยเจือจางน้ำ5 เท่า รดทุก 7 วัน

 • ไม้ผล
  เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ส้มโอ ชมพู่ ฯลฯ

        อัตราและวิธีการใช้ ขนาดทรงพุ่มต้น

น้อยกว่า พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน รอบโคนต้น อัตรา 1 – 2 กก./ต้น
ระหว่าง 1 – 5 เมตร  พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดินรอบโคนต้น อัตรา 5 – 15 กก./ต้น
มากกว่า  พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินรอบ โคนต้น อัตรา 15 – 20 กก./ต้น
***ทุกอัตราส่วน ใส่ซ้ำทุก 4 เดือน หรือในช่วงการสร้างตาดอก ใช้ร่วมกับน้้ำหมักมูลไส้เดือนดิน โดนเจือจางน้ำ 2 เท่า รดรอบ โคนต้นทุกเดือน

 • พืชไร่
  เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง ฯลฯ

       อัตราและวิธีการใช้

ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในระหว่างไถพรวนดินอัตรา 500 กก./ไร่ หรือโรยแถวปลูกในอัตรา 0.5 – 1 กก./ตร.ม. ใส่ 1 ครั้งต่อการ ปลูกพืช 1 รอบ ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน โดยเจือจางน้ำ 2 เท่า แล้วรด 2 ครั้งต่อการปลูกพืช 1 รอบ

 • นาข้าว

       อัตราและวิธีการใช้ 

ใส่ในนาข้าวระหว่างการไถคราดก่อนดำกล้าในอัตรา 1 ตัน/ไร่ และใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 0.5 ลิตร/ตร.ม

 • กล้วยไม้

ใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสมวัสดุปลูกกล้วยไม้ 1 : 10 (ในกรณีที่ปลูกบนวัสดุปลูก) ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน เจือจาง10 เท่า ฉีดพ่นทางใบ
ฉีดพ่นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่เจือจางน้ำ 10 เท่า ทางใบและรากกล้วยไม้ (ในกรณีกล้วยไม้ระบบรากอากาศ)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง

———————–

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.สั่งซื้อในระบบเว็บไซต์นี้

2.ติดต่อสั่งซื้อตามช่องทางที่สะดวก

โทร 0902674007

เพจ farmermee

Line: @farmermee