เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน พรวนดิน เพื่อให้ดินที่มีความเหมาะสมแก่การเจริญเติิิบโตของพืช เช่น จอบ เสียม พลั่ว คราด ช้อนปลูก ส้อมปลูก เป็นต้น 2)เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติดูแลรักษาให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เช่น มีด กรรไกร บัวรดน้ำ บุ้งกี๋ เลื่อย เครื่องพ่นสารเคมี เป็นต้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก