How To อัตราการใช้ปุ๋ยคอกแต่ละชนิด

How To อัตราการใช้ปุ๋ยคอกแต่ละชนิด

How To อัตราการใช้ปุ๋ยคอกแต่ละชนิด ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยมูลสัตว์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ เช่น มูลไก่ มูลเป็ด มูลสุกร มูลกระบือ มูลใส้เดือนดิน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นำปุ๋ยคอกมาใช้ในการทำเกษตร เพราะในปุ๋ยคอกมีคุณสมบัติในการบำรุงดินที่ดีมากๆนอกจากนี้ปุ๋ยคอกยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้น อัตราการใส่ปุ๋ยคอกแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน มาดูกันว่าแต่ลพชนิดนั้น ต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่

ปุ๋ยมูลวัว

How To อัตราการใช้ปุ๋ยคอกแต่ละชนิด

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 1.10 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 0.40 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 1.60 %

ประโยชน์ : เหมาะสำหรับบำรุงต้น ราก ใช้ในช่วงที่พืชกำลังเติบโต ช่วยให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี ช่วยให้ระบบรากพืชกระจายตัวในดินได้ดีขึ้น
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยมูลไก่

How To อัตราการใช้ปุ๋ยคอกแต่ละชนิด

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 12.42 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 6.29 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 2.11 %

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มน้ำหนักหัวให้มันสำปะหลังและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวโพด ทั้งแบบน้ำหนักฝักสดและฝักแห้ง ปุ๋ยมูลไก่สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตได้จริง
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยมูลเป็ด

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 1.02 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 1.84 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 0.52 %

ประโยชน์ : เหมาะกับบำรุงพืชในช่วงเติบโต บำรุงในช่วงติดดอก
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยมูลสุกร

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 1.30 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 2.40 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 1.0 %

ประโยชน์ : ช่วยบำรุงระบบราก หัว จึงนิยมนำไปใส่ในต้นไม้หรือพืชที่เป็นหัวและราก อาทิเช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เผือก มันเทศ และ ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยมูลกระบือ

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 0.97 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 0.60 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 1.66 %

ประโยชน์ : ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช หรืออาจนำไปใช้ผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้อีกด้วย
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ปริมาณธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน (%) : 0.995 %
 • ฟอสฟอรัส (%P2O5) : 0.669 %
 • โพแทสเซียม (%K2O) : 1.487 %

ประโยชน์ : เหมาะสำหรับบำรุงต้น ราก ใช้ในช่วงที่พืชกำลังเติบโต ช่วยให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี และเก็บความชื้นได้มากขึ้น
อัตราการใช้ : แนะนำให้ใส่ อัตรา 200-300 กรัม ต่อต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : opsmoac , องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 3.0 (ปี 2559) กองวิจัยและพัฒนาข้าว

มูลไส้เดือนแท้ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมี