About

ฟาร์มบูสเตอร์หน้าปก

Farmer Mee ฟาร์มเมอร์ มี

เราคือร้านค้าออนไลน์ ด้านการเกษตร ที่เน้นเรื่องการให้บริการกับลูกค้า และเพื่อที่ลูกค้าจะพึงพอใจในบริการของเรา เราจึงขอสัญญาว่า เราจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

นอกจากนั้นเว็บไซต์ฟาร์เมอมี ยังมีความรู้ด้านการเกษตรให้อ่านฟรี อัพเดตทุกเรื่องการเกษตร ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง