8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน!!!

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

กล้วยหอมเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นผลไม้ส่งออกของไทยโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูง แต่ละลูกเรียงกันอยู่ในหวีอย่างสวยงาม สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็น  สีเหลืองทอง รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน อีกทั้งผลผลิตมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อน ทำให้กล้วยหอมทองของไทยได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน
กล้วยหอมเมื่อสุกจะมีสีเหลืองทอง รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน

กล้วยหอมเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น เหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต หรือมีการเติบโตช้าลง รวมทั้งการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย กล้วยหอมเป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่ ไม่ค่อยทนต่อแรงลมใบ เมื่อใบต้านลมส่งผลทำให้ใบแตกได้ ถ้าหากใบแตกมากจะทำให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อยทำให้ต้นไม่เจริญเติบโต ดังนั้นถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงมากควรปลูกต้นไม้อื่นทำเป็นแนวกันลมให้ต้นกล้วยเพื่อช่วยลดการเข้าทำลายของเเรงลมเเละการหักโค่นของต้นได้มากขึ้น

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

ขั้นที่ตอนที่ 1 การเตรียมดิน  ดินที่จะ  “ปลูกกล้วยหอม”  ต้องเป็นดินที่ร่วนซุย  ทำการไถพรวนพร้อมตากดินประมาณ 1-2 สัปดาห์  เพื่อเป็นการพลิกดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในแปลงหากแปลงที่เคยปลูพืชอื่นมาก่อนเเล้วมีการระบาดของโรค ควรตากดินให้นานมากขึ้น เเละโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในแปลง จากนั้นทำการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่  พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วย ควรปลูกในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำและการหมุนเวียนอากาศดีถ้าเกษตรกรปลูกกล้วยในดินเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่งรากสามารถเเผ่กระจายเพื่อหาอาหารได้ดีมากขึ้น

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน
ดินที่จะปลูกกล้วยหอมต้องเป็นดินที่ร่วนซุย

ขั้นที่ตอนที่ 2 การเตรียมหน่อพันธุ์  การคัดเลือกหน่อพันธุ์ก่อน  ปลูกกล้วยหอมเป็นสิ่งสำคัญต่อผลผลิตที่จะได้รับในอนาคตหน่อพันธุ์ที่อ่อนหรือแก่จนเกินไปจะทำให้กล้วยตกเครือไม่พร้อมกัน  การเลือกหน่อพันธุ์  ปลูกกล้วยหอม  ควรเป็นหน่อใบแคบหรือหน่อดาบเป็นหน่ออ่อนที่มีใบอยู่ประมาณ  3 – 4  ใบ  สังเกตุได้จากใบที่เรียวเล็ก  หน่อลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดอยู่กับโคนต้นเดิมและมีขนาดอวบสมบูรณ์เหมาะสำหรับที่จะเลือกไปเป็นหน่อพันธุ์ปลูกอย่างยิ่ง

ขั้นที่ตอนที่ 3 การปลูก สามารถปลูกได้ในทุกช่วงฤดูเเต่ฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยหอมคือ ช่วงต้นฤดูฝนเพราะดินจะมีความชื้น เพราะอาศัยน้ำในฤดูฝนได้ขุดหลุมให้มีขนาดความ กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร นำดินที่ขุดได้กองตากไว้ 5 – 7 วัน หลังจากนั้นเอาดินชั้นบนที่ตากไว้ลงไปก้นหลุม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วจึงเอาหน่อกล้วยที่เตรียมไว้ วางที่ตรงกลางหลุม เอาดินล่างกลบ รดน้ำ และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสูงกว่าระดับดินประมาณ 10 เซนติเมตร ควรหันรอยแผลของหน่อให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะเมื่อโตเต็มที่และติดผล ผลจะเกิดในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับรอยแผล และอยู่ในทิศทางเดียวกัน

ขั้นที่ตอนที่ 4 การตัดแต่งหน่อและใบกล้วยหอม เมื่อต้นกล้วยมีอายุได้ 4 – 6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อ หน่อที่เกิดมาเรียกว่า หน่อตาม  กล้วยถ้ามีหน่อมากควรเอาหน่อออกเพื่อลดการแย่งอาหารจากต้นแม่ โดยควรเก็บหน่อไว้ 1 – 2 หน่อ เพื่อให้เป็นตัวพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรงและเพื่อใช้เป็นต้นพันธุ์สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีต่อไป

การตัดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแต่งหน่อ   ควรทำการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วยและควรตัดแต่งใบกล้วยไปจนกว่ากล้วยจะตกเครือ   การตัดให้เหลือใบกล้วยไว้กับต้น  10 – 20  ใบต่อต้น  ตัดด้วยมีดขอให้ชิดต้นกล้วย  อย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาวออกมาเพราะส่วนที่เหลือยื่นยาวไว้นั้นจะเหี่ยวแล้วรัดลำต้นทำให้ลำต้นส่วนกลางขยายได้ไม่มากเท่าที่ควร

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

ขั้นที่ตอนที่ 5 การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น

– ช่วงอายุ 1-3 เดือน ระยะพัฒนาต้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ประมาณ 1 กำมือต่อต้น โดยให้ปุ๋ยทุก 1 เดือนเพื่อบำรุงต้น

– ช่วงอายุ 3-5 เดือน ระยะทำปลี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  เเละปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อย่างละ 2 กำมือต่อต้น โดยให้ปุ๋ยทุก 1 เดือน เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างปลี เเละบำรุงต้น

– ช่วงอายุ 5-9 เดือน ระยะพัฒนาผล  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  เเละปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อย่างละ 2 กำมือต่อต้น โดยให้ปุ๋ยทุก 1 เดือน เพื่อพัฒนาผลเเละส่งเสริมด้านคุณภาพของผลผลิต

8 ขั้นตอน ปลูกกล้วยหอม ง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

ขั้นที่ตอนที่ 6 การให้น้ำ การให้น้ำผ่านร่องเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะต้นกล้วยได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ น้ำสามารถซึมลงไปในผิวดินได้ดีมากกว่าระบบสปริงเกอร์ อีกทั้งการให้น้ำผ่านท้องร่องเป็นวิธีที่ช่วยลด อัตราการเเพร่กระจายของโรคได้ดี เเละยังทำให้ดินมีความชื้นเพียงพอต้นกล้วย เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ชอบน้ำ เเต่ไม่ชอบเเฉะ ระยะเวลาการให้น้ำขึ้นอยู่กับความชื้นภายในดิน เเละสภาพภูมิอากาศหรือฤดูในช่วงนั้นด้วย

ขั้นที่ตอนที่ 7 การค้ำยันต้น  กล้วยหอมมักมีผลขนาดใหญ่เเละมีน้ำหนักมาก หากไม่ค้ำไว้ ต้นอาจล้ม ทำให้เครือหักได้ จำเป็นต้องค้ำบริเวณโคนเครือกล้วยไว้ โดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นที่มีง่าม

ขั้นที่ตอนที่ 8 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับพืช ฉีดพ่นฟาร์มเมอร์มีทางใบ อัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 1 เดือน เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ทำให้ ต้น ใบ ดอก สมบูรณ์ เเละส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชทำให้พืชทนต่อสภาวะเเวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อนจัด ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ชาวเกษตรกรท่านไหนที่กำลังคิดหารายได้เสริมเราแนะนำให้ปลูกต้นกล้วยหอมค่ะ ปลูกง่าย โตไว และยังเป็นความต้องการของทางตลาดตลอดด้วย เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องผิวพรรณและระบบขับถ่ายได้อีกด้วย

ดูสินค้าเพิ่มเติมของ ฟาร์มเมอร์มี <== คลิ๊ก

ชุมชนการซื้อขายและแบ่งปันสินค้า Commupun