6 ปัจจัยสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ออกดอกสวย

6 ปัจจัยสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ออกดอกสวย เป็นบ่อยครั้งที่เราซื้อไม้ดอกมาปลูกที่บ้าน แต่เป็นอันต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลาทุกที แถมบางต้นซื้อมาไม่มีดอกออกมาให้ชื่นชมอีก ซึ่งทางเราก็มีได้นำ 6 ปัจจัยที่ต้องรู้ในการปลุกไม้ดอกให้ออกดอกสวยตลอดทั้งปีมาฝากดังนี้

1. ชนิดพันธุ์ การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรเลือกให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน เพราะจะดูแลได้ง่ายเจริญเติบโตได้ดี เช่น ดาวเรือง บานชื่น สร้อยไก่ ดาวกระจาย

2. สถานที่ปลูก ในส่วนนี้เราควรเลือกสำรวจพื้นที่ที่จะปลูกก่อนให้เหมาะสมกับชนิดต้นไม้ที่จะปลูก ทั้งปริมาณแดด ความชื้น การถ่ายเทอากาศ ซึ่งถ้าสภาพแวดล้อมดีก็ย่อมทำให้ต้นไม้ที่ปลูกออกดอกสวยงาม

3. การตัดแต่ง ส่วนใหญ่แล้วไม้ดอกไม้ประดับควรที่จะได้รับการตกแต่งหรือเด็ดยอดเพื่อให้เกิดการแตกกิ่งใหม่จึงจะได้ทรงพุ่มแน่น ลดความสูงของต้น และเกิดตาดอกมากขึ้น

4. ปุ๋ย เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ไม้ดอกไม้ประดับเจริญเติบโต ซึ่งควรจะเน้นบำรุงที่ต้นและใบ เพื่อให้ดอกเจริญเติบโต

5. การรดน้ำ การให้น้ำมีผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารจากดิน ยิ่งในช่วงออกดอกหากต้นไม้ได้รับน้ำและธาตุอาหารมากเกินไปอาจทำให้ไม่ออกดอกตามต้องการ ดังนั้นช่วงก่อนออกดอกอาจงดให้น้ำประมาณ 9-15 วัน

6 ปัจจัยสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ออกดอกสวย

6. โรคและแมลง ดอกไม้สวยๆ ย่อมคู่กับแมลง เป็นนิยามที่คู่กันมาตลอด ซึ่งแมลงก็เป็นพาหะสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคบางชนิด โดยมักพบปัญหาติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส เช่น โรคใบจุด ใบไหม้ ดอกบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ดอกเน่า ทำให้ไม่มีดอกหรือเกิดอาการผิดปกติที่ดอกได้

โดยทางเรามี ฟาร์มเมอร์มี ฝาเขียว สารเร่งโต เร่งดอก เร่งผล คุณสมบัติ สารเพิ่มพลังงานพืช เร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผล ช่วยเสริมประสิทธิภาพพืช ดูดซึมเร็ว เข้าถึงระดับเซลล์พืช ทีอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด

6 ปัจจัยสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ออกดอกสวย

ดูรายละเอียด ฟาร์มเมอร์มี ฝาเขียว <===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์