“ไผ่กวนอิม” ปลูกให้ดีมีโชคลาภ

ว่ากันว่าการปลูกต้นไม้มงคลจะช่วยเสริมดวง เสริมบารมี มาปีนี้การปลูกต้นไม้เป็นที่นิยมมาก เพราะไวรัสโค
วิด-19 ทำให้คนอยู่บ้าน เมื่อมีเวลาว่าง จึงเลือกทำอาหาร และปลูกต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของการปลูกไม้
มงคลต่างๆ รวมไปถึง “ไผ่กวนอิม” ซึ่งเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

ไผ่กวนอิมนั้นเป็นไม้ขนาดเล็ก ดูแลง่าย โดยไผ่กวนอิมนั้นนอกจากความเชื่อในเรื่องของการเป็นไม้มงคลที่จะ
เกื้อหนุนดวงชะตาของผู้ปลูกแล้วนั้น ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บทความนี้จะ
มาทำความรู้จักกับไผ่กวนอิมกัน ว่าปลูกแล้วจะส่งผลดีอย่างไร รวมทั้งวิธีการปลูกและดูแลรักษาด้วย

ไผ่กวนอิมกับการเสริมโชคลาภ
อย่างที่ทราบกันดีว่าไผ่กวนอิมนั้นเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ โดยในบางพื้นที่ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งปลูกไผ่กวนอิมขนาดใหญ่ของประเทศไทยนั้นเรียกไผ่
กวนอิมว่า “ว่านเศรษฐี” หรือ “ว่านกวนอิม” แต่ในวงกว้างจะคุ้นเคยกับชื่อไผ่กวนอิมมากกว่านั่นเอง

ความเชื่อด้านการเป็นไม้มงคลของไผ่กวนอิมนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูก และผู้พัก
อาศัยภายในบ้านจะมีโชคลาภด้านเงินทอง เนื่องจากไผ่กวนอิมจะนำเงินทองเข้ามาสู่บ้าน และด้วยความเป็นไม้
ที่มีชื่อมงคล ไปพ้องกับชื่อของเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ไผ่กวนอิมถูกเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิสิทธิ์ จึงมักถูกนำไปใช้ใน
การประกอบพิธีการบูชาเทพเจ้าต่างๆ อีกด้วย

ไผ่กวนอิมเสริมฮวงจุ้ยได้อย่างไร
นอกจากจะมีความเป็นมงคลตามความเชื่อด้านต้นไม้มงคลแล้ว ไผ่กวนอิมยังเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมภายในบ้านแล้วจะช่วยทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านนั้นดีขึ้นได้ ซึ่งการปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมฮวง
จุ้ยนั้นเชื่อว่าจะนำความสุขสงบ ความโชคดี รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีมาสู่ผู้ปลูก และผู้พักอาศัยภายในบ้าน
นั่นเอง

การปลูกไผ่กวนอิมให้ได้ผลดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ หลากหลายความเชื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกเพื่อเป็นการเสริมธาตุมงคลให้กับเจ้าของบ้าน การปลูกตามทิศมงคล หรือปลูกไว้ในห้องต่างๆ เพื่อ
เสริมดวงชะตาในด้านต่างๆ อีกด้วย

การปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมธาตุมงคล ตามความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่สามารถเสริม
ธาตุต่างๆ อันเป็นมงคลให้กับเจ้าของได้ ซึ่งการเสริมธาตุมงคลให้กับบ้านโดยใช้ไผ่กวนอิมสามารถทำได้ดังนี้
• ธาตุไม้ ถือว่าเป็นการเพิ่มได้โดยตรงเนื่องจากไผ่กวนอิมนั้นเป็นธาตุไม้อยู่ในตัวแล้ว
• ธาตุดิน การที่ปลูกต้นไม้ต้องใช้ดิน ดังนั้นการปลูกไผ่กวนอิมในบ้านจะเป็นการเสริมธาตุดินให้กับบ้าน
จากการนำดินเข้ามาในบ้านเพื่อปลูกไผ่กวนอิมนั่นเอง
• ธาตุน้ำ นอกจากจะใช้ดินในการปลูกต้นไม้แล้ว ต้นไม้ยังต้องการใช้น้ำในการเจริญเติบโต การที่รดน้ำ
ไผ่กวนอิมอย่างเหมาะสมจะเป็นการเสริมธาตุน้ำให้กับบ้านได้อีกด้วย
• ธาตุไฟ การเสริมธาตุไฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไฟจริงๆ สำหรับไผ่กวนอิมนั้นจะสามารถเสริมธาตุไฟให้กับ
บ้านได้ด้วยการนำผ้าสีแดง หรือริบบิ้นสีแดงมาผูกรอบๆ ก็สามารถเพิ่มธาตุไฟได้แล้ว
• ธาตุทอง การเสริมธาตุทองให้กับบ้านด้วยไผ่กวนอิมนั้นสามารถทำได้ด้วยการเลือกวัสดุที่มาทำ
กระถางของไผ่กวนอิมนั่นเอง การใช้แก้ว หรือเซรามิคมาเป็นกระถางนั้นคือการเสริมธาตุไฟ
นอกจากนั้นยังสามารถใช้เหรียญเงินของจีนมาตกแต่งกระถางเพื่อเพิ่มธาตุไฟได้ด้วย
• ปลูกเป็นจำนวนมงคล การปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนั้นยังมีความเชื่อเรื่องของจำนวนต้นของไผ่
กวนอิมที่ปลูกอยู่ภายในกระถางเดียวกันอีกด้วย เพราะว่าจำนวนต้นที่ปลูกนั้นมีความหมายในทาง
ศาสตร์อวงจุ้ยอีกด้วย อย่างเช่นการปลูก 2 ต้นจะส่งเสริมเรื่องความรัก ปลูก 3 ต้นจะส่งเสริมเรื่อง
ความสุข ปลูก 5 ต้นจะช่วยในเรื่องสุขภาพ ปลูก 8 ต้นจะส่งเสริมด้านเงินทอง รวมไปถึงความมั่งคั่ง
การค้าขายรุ่งเรือง ปลูก 9 ต้นจะช่วยในเรื่องของการมีโชคลาภในด้านต่างๆ

ปลูกในห้องต่างๆ เพื่อเสริมฮวงจุ้ย นอกจากจะเป็นการเพิ่มธาตุต่างๆ ให้กับบ้านแล้ว การปลูกไผ่กวนอิมใน
ตำแหน่งต่างๆ ของบ้านยังเป็นการช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านได้อีกด้วย ซึ่งการปลูกไผ่กวนอิมไว้ในห้องต่างๆ
ภายในบ้านนั้นมีความหมายสำหรับการเสริมฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันดังนี้
• ห้องน้ำ การปลูกไผ่กวนอิมในห้องน้ำนั้นตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยปรับสมดุลให้กับหลังชีวิตของผู้พัก
อาศัยภายในบ้านเพราะว่าธาตุไม้ของไผ่กวนอิมจะช่วยข่มธาตุน้ำที่ไม่ดี ซึ่งมีมากเกินไปภายในห้องน้ำ
ได้ โดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางไผ่กวนอิมในห้องน้ำคือวางไว้เหนือชักโครก
• ห้องทำงาน ถ้าปลูกไผ่กวนอิมไว้ในห้องทำงาน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยของห้องทำงาน ทำให้ผู้ที่ทำงาน
ภายในห้องนั้นประสบความสำเร็จ มีความร่ำรวย และถ้าปลูกไผ่กวนอิมควบคู่กับการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะ
ทำงานจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางไผ่กวนอิมนั้นคือมุม
ห้องทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกของมุมโต๊ะทำงาน
• ห้องนั่งเล่น สำหรับห้องนั่งเล่นการปลูกไผ่กวนอิมจะช่วยในเรื่องของสุขภาพ ช่วยให้คนในบ้านมี
สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย โดยการวางกระถางของไผ่กวนอิมให้เสริมฮวงจุ้ยนั้นควรวางไว้ในทิศ
ตะวันออก หรือทิศใต้
• ห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน การที่นำไผ่กวนอิมเข้ามาปลูกใน
ห้องครัวจะช่วยให้บ้านมีความสงบสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน โดยไผ่กวนอิมที่จะนำมาปลูกใน
ห้องครัวควรเป็นไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้ง
• ห้องทานอาหาร สำหรับบ้านที่มีห้องทานอาหารแยกออกมาจากห้องครัวนั้น การปลูกไผ่กวนอิมใน
ห้องทานอาหารโดยวางไว้บนโต๊ะกินข้าวจะช่วยให้คนในบ้านอยู่ดีกินดี มีสุขภาพสมบูรณ์อีกด้วย

เสริมฮวงจุ้ย
https://farmermee.com/blog/

การปลูกและการดูแลไผ่กวนอิม
เมื่อตัดสินใจที่จะปลูกไผ่กวนอิมภายในบ้านแล้วนั้น การเลือกไผ่กวนอิมที่จะนำมาปลูก รวมไปถึงการดูแลไผ่
กวนอิมให้เติบโตอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เนื่องจากการปลูกไม้มงคลเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนั้นถ้า
ไม่มีการดูแลให้ดี แทนที่จะส่งผลดีให้กับผู้ปลูกอาจจะกลายเป็นการส่งผลร้ายแทนได้
เลือกรูปร่างที่ถูกใจ การเลือกไผ่กวนอิมเพื่อนำมาปลูกนั้นมีหลักการที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก
การเลือกไผ่กวนอิมที่มีลักษณะตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นความโค้งงอ หรือจำนวนต้นไผ่ในกระถาง
ดูความสมบูรณ์ การที่ไผ่กวนอิมจะเติบโตได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกต้นไผ่ที่มีความสมบูรณ์ในครั้งแรกด้วย
เนื่องจากถ้าต้นไม่มีความสมบูรณ์ถึงจะดูแลดีแค่ไหนก็ไม่อาจเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเทคนิคการดูต้นไผ่กวนอิมที่มี
สุขภาพสมบูรณ์ได้แก่ ลำต้นต้องมีสีเขียวเสมอกันทั้งต้น ไม่มีรอยด่าง รอยช้ำ รวมไปถึงก้านต้องมีสีเดียวกันทั้ง
ก้าน นอกจากนี้ที่ปลายใบต้องเป็นสีเขียว ไม่ควรเป็นสีน้ำตาล
ปลูกอย่างเหมาะสม ไผ่กวนอิมก็เหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่นๆ ที่ต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสม แม้ว่าไผ่
กวนอิมจะเป็นไม้ที่ดูแลง่าย แต่ถ้าดูไม่ดีอาจจะตายได้เหมือนกัน โดยไผ่กวนอิมนั้นสามารถปลูกได้ 2 รูปแบบ
คือการปลูกในดิน และการปลูกในน้ำ ซึ่งการปลูกทั้ง 2 รูปแบบจะมีการดูแลที่แตกต่างกัน
• ปลูกในดิน การปลูกไผ่กวนอิมในดินนั้นสามารถปลูกได้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไป โดยเตรียมดิน
ปลูกผสมกับปุ๋ยเล็กน้อยใส่กระถาง โดยกระถางก็ควรใข้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของต้นไผ่กวนอิม
ก่อนนำลงมาปลูกในกระถางก็ล้างล้ำต้น และล้างรากให้สะอาด การให้น้ำควรให้น้ำอย่างเหมาะสม คือ
ไม่มากเกินไป แต่ต้องไม่น้อยเกินไป ซึ่งการสังเกตว่าไผ่กวนอิมมีความผิดปกตินั้นสามารถสังเกตได้จาก
กลิ่นเปรี้ยวที่ออกมา เนื่องจากไผ่กวนอิมที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวออกมาจากลำต้น
การที่มีกลิ่นเปรี้ยวออกมาจากลำต้นของไผ่กวนอิมนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อปลูกในดินแล้วมีการรดน้ำที่ไม่
เหมาะสม มีการให้น้ำมากเกินไปจนเกิดเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง
• ปลูกในน้ำ ไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในน้ำได้ แต่ในน้ำนั้นต้องมีปุ๋ยผสมอยู่ด้วย การ
ปลูกไผ่กวนอิมในน้ำจำเป็นต้องใช้ก้อนกรวดด้วย เพราะว่าก้อนกรวดนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไผ่กวนอิมตั้ง
ลำต้นได้ตรงนั่นเอง และการปลูกในน้ำต้องทำการเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์ ซึ่งการเปลี่ยนน้ำจะต้องล้าง
ภาชนะที่ปลูก รวมไปถึงก้อนกรวดให้สะอาดด้วย

การปลูกและการดูแล
“ไผ่กวนอิม” ปลูกให้ดีมีโชคลาภ

เพราะการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไผ่กวนอิมหรือไม้พุ่มอื่น ๆ ก็ไม่ต่างจากการดูแลและใส่ใจคนคนหนึ่ง ต้นไม้ที่
คุณปลูกก็เปรียบเสมือนสมาชิกในบ้าน คุณอาจต้องคอยสังเกต ประคบประหงมตามสมควร เพื่อให้เติบโตและ
งอกงามไปนานแสนนาน

ขอบคุณที่มา : https://1th.me/pmREP

ดูสินค้าเพิ่มเติมของ ฟาร์มเมอร์มี <== คลิ๊ก