ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%

ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%

การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับจิ้งหรีด

ปกติดินจะมีความชื้นและมีเชื้อราแตกต่างจากปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีความชื้นแต่ไม่มีเชื้อรา แต่ถ้าเรานำดินธรรมดามาให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะไข่ออกมาเป็นตัวแค่50-60%

ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%

แต่ถ้าใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100% สามารถช่วยลดต้นทุนและยังเพิ่มผลผลิต

ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%

มูลไส้เดือนแท้ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมี ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทร์วัตถุต่างๆภายในลำไส้ของไส้เดือนดิน แล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา ลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียดสีดำ

คุณสมบัติของมูลไส้เดือน

  1. มูลไส้เดือนจะไม่ทำให้ดินแข็งจะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุย
  2. ปลอดสารเคมี 100% ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม
  3. มูลไส้เดือนมีโมเลกุลที่เล็กกว่า ปุ๋ยคอกทั่วไป ต้นไม้จึงดูดซับได้ง่ายและเร็วกว่า
  4. มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยเย็นกว่าใช้กับต้นไม้ได้เลย ไม่ทำอันตรายกับต้นไม้ ต่างกับปุ๋ยคอกอื่น ที่ต้องผ่านการหมักก่อนถึงจะนำมาใช้ได้
  5. ไส้เดือนไม่มีของแถมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นด้วง เชื้อราร้ายที่เข้าไปทำลายพืช ไม่ผลิตหญ้า ที่จะกลายมาเป็นมาเป็นวัชพืชทีหลัง.
  6. สามารถใช้ได้กับ ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ ไม้กระถาง กล้วยไม้ สนามหญ้า พืชผักสวนๅครัวทุกชนิด ไม้ผล และนาข้าวช่วยให้ดอกดก ติดผลดี
  7. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%

วิธีการใช้ไม้กระถาง: โรยโคนต้น1-3ช้อนโต๊ะ ทุก7-15วันไม้ดอกไม้ประดับ: ระหว่างเตรียมดิน อัตราส่วน0.5-1กก./1ตร.ม.ผลไม้ไม้ยืนต้น: โรยหรือฝังรอบทรงพุ่ม 0.5-3กก./ต้น ทุก4เดือนบรรจุ 1 กิโลกรัม

สนับสนุนโดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน100% <===คลิก

ที่่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์