“โรคใบส้ม” ศัตรูข้าวที่ชาวนาต้องรับมือและกำจัด!

“โรคใบส้ม” ศัตรูข้าวที่ชาวนาต้องรับมือและกำจัด!

โรคใบส้ม หรือ โรคใบขีดโปร่งแสง คืออะไร ?

ข้าวเป็นผลผลิตทางเกษตรกรที่สำคัญของไทย เพราะเราบริโภคข้าวเป็นหลัก ดังนั้นจะมีโรคต่างๆที่เข้ามาทำลาย ทำให้มีการเสียผลผลิตและรายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคที่มาทำลายข้าวไม่ว่าจะเป็น แมลงหรือเชื้อโรคต่างๆ และหนึ่งในโรคพืชตัวร้ายที่มาทำลายข้าวที่ชาวนาควรรู้และหาวิธีป้องกัน ก็คือ โรคใบสีส้ม หรือ โรคใบขีดโปร่งแสง (Rice Tungro Disease or Yellow Orange Leaf Disease) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas pv. Oryzicola(Fang etal.) Swings et al.

พบมาก ในนาชลประทาน ทางภาคกลาง

สาเหตุที่พบ มาจากเชื้อไวรัส Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) และ Rice Tungro Spherical Virus (RTSV)

อาการที่พบ อาการปรากฏที่ใบ เริ่มแรกเห็นเป็นขีดช้ำยาวไปตามเส้นใบ ต่อมาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือส้ม เมื่อแผลขยายรวมกันก็จะเป็นแผลใหญ่ แสงสามารถทะลุผ่านได้ และพบแบคทีเรียในรูปหยดน้ำสีเหลืองคล้ายยางสนกลมๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดปรากฏอยู่บนแผล ความยาวของแผลขึ้นอยู่กับความต้านทานของพันธุ์ข้าว และความรุนแรงของเชื้อ ในพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค แผลจะขยายจนใบไหม้ไปถึงกาบใบ ลักษณะของแผลจะคล้ายคลึงกับเกิดบนใบ ข้าวเริ่มแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ 15-20 วัน ใบใหม่ที่โผล่ออกมามีตำแหน่งต่ำกว่าข้อต่อใบล่าสุด ถ้าเป็นรุนแรงอาจตายทั้งกอ ถ้าไม่ตายจะออกรวงล่าช้ากว่าปกติ ให้รวงเล็ก หรือไม่ออกรวงเลย

การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสสาเหตุโรคถ่ายทอดได้โดยแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

“โรคใบส้ม” ศัตรูข้าวที่ชาวนาต้องรับมือและกำจัด!

วิธีการป้องกันและกำจัด

  1. ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข1 กข3
  2. กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค
  3. ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน หรือ บูโพรเฟซิน หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงผสมกันหลายๆ ชนิด หรือใช้สารฆ่าแมลงผสมสารกำจัดโรคพืชหรือสารกำจัดวัชพืช เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงลดลง
  4. ไม่ใช้สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮาโลทริน เดลต้ามิทริน

วันนี้ทางฟาร์มเมอร์มีก็มีสินค้าดีๆที่จะเป็นตัวช่วยในการกำจัดศัตรูในโรคข้าว ที่สามารถช่วยยับยั้งเชื้อราทุกชนิด และยังทำให้ต้นข้าวสวยไร้โรค นั่นก็คือ สารคุมโรค ยับยั้งเชื้อราและไวรัส ฟาร์มมีฝาแดง และ ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

"โรคใบส้ม" ศัตรูข้าวที่ชาวนาต้องรับมือและกำจัด!

คุณสมบัติฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง
ยับยั้งเชื้อรา ในพืชทุกชนิด หยุดการขยายตัวของไวรัส แบคทีเรีย รากเน่า โคนเน่า ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง ใบแห้ง ใบด่าง ใบไหม้ เชื้อรา ในลำต้นกิ่งก้านใบ กุ้งแห้งในพริก แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ลดการหลุดล่วง ของดอก และผลอ่อน

"โรคใบส้ม" ศัตรูข้าวที่ชาวนาต้องรับมือและกำจัด!

คุณสมบัติฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง
มีสารประกอบหลากหลายกว่า โดยเฉพาะฟีนอลที่ได้จากการสลายตัว ของลิกนิน น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากกว่า 200 ชนิดซึ่งได้จากการ สลายตัวของไม้ด้วยความร้อนจนเกิดเป็นสารประกอบใหม่หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากการสลายตัวของเฮมิ เซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบที่สำคัญได้แก่ น้ำ 85 % กรด อินทรีย์ 3 % และสารอินทรีย์อื่นๆ 12 % มีค่า pH 1.5-3.7 ที่ใช้ได้ทางด้านการเกษตร ทางด้านปศุสัตว์ ทางด้านอุตสาหกรรม และทางด้านครัวเรือน

ดูรายละเอียดสินค้าของฟาร์มเมอร์มี <== คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์