"แมลงศัตรูพืช" ปัญหาหลักของเกษตรกรที่ต้องกำจัด!!

“แมลงศัตรูพืช” ปัญหาหลักของเกษตรกรที่ต้องกำจัด!!

“แมลงศัตรูพืช” ปัญหาหลักของเกษตรกรที่ต้องกำจัด!!

“แมลงศัตรูพืช” ปัญหาหลักของเกษตรกรที่ต้องกำจัด!! ปัญหาหลักของเกษตรกรคงหนีไม่พ้นเรื่องของ “แมลงศัตรูพืช” อย่างแน่นอนค่ะ เพราะการเพาะปลูกในระบบเกษตรกรอาจมีปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดได้ เช่น การเพาะปลูกบางพื้นที่สมดุลระบบนิเวศของแปลงปลูกอาจเสียหายได้ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแมลงศัตรูพืชอยู่บ่อยๆ

แมลงศัตรูพืช หมายถึง สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง (Arthropods) จัดอยู่ในชั้น (Class) Imsecta ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ประมาณ 26 อันดับ แมลงเหล่านี้เป็นตัวก่อความเสียหายแก่พืชเพาะปลูกเป็นอย่างมากและมีหลายชนิด ซึ่งชนิดของแมลงศัตรูพืชแบ่งออกตามลักษณะการทำลายดังนี้

  1. แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินใบ (Leaf feeder) ได้แก่ หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงศัตรูพืชพวกนี้มีปากแบบกัดกินสามารถกินใบทั้งหมด หรือกัดกินเฉพาะตัวใบเหลือแต่เส้นใบไว้จะทำให้พืชของเราขาดยอดอ่อนสำหรับการเติบโตต่อไปได้
  2. แมลงศัตรูพืชจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง (juice sucker) ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น และมวนต่าง ๆ หากพืชถูกแมลงจำพวกนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงพืชก็จะเกิดรอยไหม้ ใบม้วน ไม่เจริญเติบโต
  3. แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนชอนใบ (leaf minor) ได้แก่ หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันบางชนิด หากพืชโดนแมลงจำพวกนี้กัดกินจะทำให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสงหรือขาดส่วนสะสมอาหาร
  4. แมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะลำต้น (stem borer) ได้แก่ หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ และปลวก แมลงเหล่านี้จะวางไข่ตามใบหรือเปลือกไม้ ทำให้ต้นพืชขาดน้ำและอาหารแล้วแห้งตายไป
  5. แมลงศัตรูพืชจำพวกกัดกินราก (root feeder) ได้แก่ ด้วงดีด จิ้งหรีด แมลงกระชอน ด้วงดิน ด้วงงวง แมลงเหล่านี้จะมีการวางไข่ตามพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายรากพืชได้
  6. แมลงศัตรูพืชจำพวกที่ทำให้เกิดปุ่มปม (gall maker) ได้แก่ ต่อ แตน และเพลี้ย แมลงเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการปุ่มปมผิดปกติบนส่วนต่างๆ ของพืช เพราะมันมักจะปล่อยสารบางชนิดลงบนพืชทำให้พืชเกิดความเสียหายได้

หากเกษตรกรเจอปัญหาจาก แมลงศัตรูพืช ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะทาง Famermee ของเรามีสารคุมโรค กับผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม ที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อราและไวรัสต่างๆ และสามารถช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆได้

🌱คุณสมบัติ ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม
น้ำส้มควันไม้แตกต่างจากน้ำส้มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก หรือการกลั่น คือ มีสารประกอบหลากหลายกว่า โดยเฉพาะฟีนอลที่ได้จากการสลายตัว ของลิกนิน น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากกว่า 200 ชนิดซึ่งได้จากการ สลายตัวของไม้ด้วยความร้อนจนเกิดเป็นสารประกอบใหม่หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากการสลายตัวของเฮมิ เซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบที่สำคัญได้แก่ น้ำ 85 % กรด อินทรีย์ 3 % และสารอินทรีย์อื่นๆ 12 % มีค่า pH 1.5-3.7

ฟาร์มเมอร์มีฝาทอง <===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์