แนะวิธี “การเปิดตาดอกทุเรียน” ในระยะที่พร้อมจะออกดอก

แนะวิธี “การเปิดตาดอกทุเรียน” ในระยะที่พร้อมจะออกดอก

ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ และมีสภาพความพร้อมดีมาก เมื่อผ่านช่วงฝนแล้งที่ต่อเนื่องนานเกิน ๑๐ วัน ต้นทุเรียนจะออกดอกในปริมาณมาก และเป็นดอกรุ่นเดียวกัน ซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการจัดการ เพื่อให้มีการติดผล การตัดแต่งผล การไว้ผล เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

แนะวิธี "การเปิดตาดอกทุเรียน" ในระยะที่พร้อมจะออกดอก

แต่ถ้าต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมไม่ดีพอ ในขณะที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมดีมาก แต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความเหมาะสมน้อย ต้นทุเรียนก็จะออกดอกในปริมาณน้อย วันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีการกระตุ้นการออกดอกของทุเรียนกันค่ะ ว่าเราจะทำอย่างไรควรฉีดพ่นการเปิดตาดอกทุเรียนตรงไหนถึงจะถูกวิธี

ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้

  1. แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้
  2. แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 – 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
  3. แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Zn ผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
  4. แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 12-3-42 ผสมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง
  5. ใช้ปุ๋ยเร่งดอก ปุ๋ยเร่งโต เร่งผล ฟาร์เมอร์มีฝาเขียว ใช้ ฉีดพ่น ทุก ๆ 7 วัน สำหรับ ช่วง เร่งผลผลิต
  6. กรณีไข่ปลาชะงัก เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วันหรือฝนตกหนัก มากกว่า 35 มิลลิเมตร/วันทำให้ดอกอ่อนไข่ปลาหยุดชะงัก แก้ไขโดย ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย เข้มข้น 1500 ppm ผสมสาหร่ายสกัด 30มิลลิลิตร ผสม NAA เข้มข้น 12.5 ppm

แนะวิธี “การเปิดตาดอกทุเรียน” ในระยะที่พร้อมจะออกดอก

(แพลนโนฟิกส์ อัตรา 10 มิลลิลิตร)ในน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบพอเปียก ทั่วต้น อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการแก้ไขด้วยวิธีนี้ เพราะ NAA อาจทำให้ใบทุเรียน กรอบ และร่วงได้ และให้ฉีดพ่นที่ท้องกิ่งเท่านั้นนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มของฟาร์มเมอร์มีฝาเขียว <== Click

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์