แนะวิธีดูแลผัก “ช่วงฤดูหนาว” เกษตรกรเตรียมรับมือ!

แนะวิธีดูแลผัก “ช่วงฤดูหนาว” เกษตรกรเตรียมรับมือ!

เริ่มต้นเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว ชาวเกษตรกรก็เตรียมรับมือกับปัญหาที่ต้องเจอในพืชผักในฤดูหนาว ถึงแม้ว่าพืชผักจะเป็นพืชที่อายุสั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็ว แต่เกษตรกรก็ต้องรู้จักวิธีดูแลพืชผัก เพื่อป้องกันผลกระทบในฤดูต่างๆ รวมไปถึงปริมาณของพืชผล ซึ่งใกล้เข้าช่วงหน้าหนาวที่อุณหภูมิลดลงอาจจะทำให้พิชผักเหี่ยวหรือโตได้ไม่เต็มที่ จึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพืชผักให้ดี วันนี้ทางฟาร์มเมอร์มีจึงมีวิธีดูแลรักษาพืชผักใช่ ‘ช่วงฤดูหนาว’ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ไปดูกันเลยค่า

แนะวิธีดูแลผัก "ช่วงฤดูหนาว" เกษตรกรเตรียมรับมือ!

1. เลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ และเป็นที่ต้องการของตลาด

ควรใช้เมล็ดพันธุ์ดี จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์ และควรเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย

2. พื้นที่ปลูกควรมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ

ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำ และอย่าให้น้ำมากเกินไปจนแฉะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น และไม่ควรให้น้ำตอนแดดจัด เพราะอาจจะทำให้พืชผักเสียหายถึงขั้นตายได้

3. สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์

อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต และควรมีวัสดุคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูก

แนะวิธีดูแลผัก "ช่วงฤดูหนาว" เกษตรกรเตรียมรับมือ!

4. ควรป้องกันโรคจากเชื้อราโดยการใช้น้ำ

ชำระล้างใบในช่วงเช้า และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้

5. หมั่นดูแลรักษาและสังเกตุการเจริญเติบโตของพืชผัก

หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ในปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ

แนะวิธีดูแลผัก “ช่วงฤดูหนาว” เกษตรกรเตรียมรับมือ!

เกษตรกรควรหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาของตนเองอยู่เสมอไม่ว่าในฤดูกาลใด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อที่จะได้มีพืชผักกินถูกต้องตามฟดูกาลและจะได้พืชผักที่ไร้สารเคมีปลอดสารพิษกินตามฤดูกาลด้วยนะคะ

ดูสินค้าเพิ่มเติมของ ฟาร์มเมอร์มี <== คลิ๊ก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์