เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “น้ำส้มควันไม้”

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “น้ำส้มควันไม้” ถ้าพูดถึงน้ำส้มควันไม้ หลายคนอาจคิดไม่ออกว่าคืออะไร “น้ำส้มควันไม้” คือน้ำที่ได้ออกมาจากการเผาไม้ที่ช่วงอุณหภูมิเผา 300 – 400 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิระดับนี้จะทำให้สารประกอบต่าง ๆ ในเนื้อไม้สลายตัวออกมาเป็นของเหลวสีน้ำตาล ของเหลวนี้มีความเป็นกรดสูง ค่าpH 1.5-3.7 เราจึงเรียกว่า น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ ต่างจากน้ำส้มอื่น ๆ ที่ผ่านการหมัก หรือการกลั่น เพราะมีองค์ประกอบที่หลากหลายกว่า มีสารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งน้ำส้มควันไม้ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างดี สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ใช้หมักปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง ใช้ฉีดพ่นฆ่าจุลินทรีย์ ฆ่าแมลงในดิน ฆ่าเชื้อรารักษาโรครากเน่า

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ "น้ำส้มควันไม้"

เกษตรกรสามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ได้ โดยการทำถ่านไม้ ด้วยการเผาในที่ปิด ช่วงที่ไม้เปลี่ยนเป็นถ่านจะมีถ่ายเทความร้อนเป็นควันสู่อากาศ การดักควันจะทำให้ความชื้นในควันควบแน่นเป็นหยดน้ำ ออกมาเป็นน้ำส้มควันไม้ ที่ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก

แต่มีความเป็นกรดต่ำ ต้องนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่ร่ม และไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น้ำมันเบา (ลอยอยู่ผิวน้ำ) น้ำส้มควันไม้ และน้ำมันดิน (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) แยกน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ต่อไป

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “น้ำส้มควันไม้”

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ "น้ำส้มควันไม้"

หากไม่มีการตกตะกอนน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ก่อน จะทำให้ น้ำมันดิน ซึ่งเป็นสารไม่ละลายน้ำ เข้าไปเกาะติดราก ปิดปากใบ เป็นอันตรายต่อพืช และน้ำมันดินยังเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ที่มีคุณภาพดี สังเกตได้โดย ต้องมีสีเหลืองอมน้ำตาลแดงจาง ๆ ไม่มีสารตะกอนแขวนลอย

ที่มาข้อมูล: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม <== คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์