เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่

เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่

เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่ มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นพรรณไม้มงคลชนิดหนึ่ง

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ ให้ผลผลิตตอบแทนต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี น่าปลูกไว้ติดสวนมาก และจะมีวิธีปลูกอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดินปลูก

เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่
 • ที่ดอน ให้ขุดตอ ไถพรวน และปรับระดับดิน วางผังปลูกดินพันธุ์มะพร้าว
 • ที่ลุ่ม ให้ทำการไถยกร่องปลูก โดยให้ดันร่องอยู่สูงกวาระดับน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมพันธุ์มะพร้าว

เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่
 • พันธุ์มะพร้าวที่คนไทยนิยมในการปลูก แบ่งออกเป็น 2 ประเถท คือ
 • พันธุ์คัดเลือกในประเทศ
 • พันธุ์ลูกผสมพันธุ์ดี เช่น พันธุ์ชุมพร 2

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการปลูกมะพร้าว

เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่

วิธีการปลูก

 • ใส่ดินปุ๋ยคอก และร็อคปุ๋ยฟอสเฟตจนเต็มหลุม จากนั้นนำต้นมะพร้าวลงปลูกให้เสมอปากหลุม (ที่ลุ่ม) หรือปลูกต่ำกว่าปากหลุม 15 เซนติเมตร (ที่ดอน)

ระยะปลูก

 • มะพร้าวชนิดต้นสูง ให้เว้นระยะห่างประมาณ 8.50 เมตร
 • มะพร้าวชนิดต้นเตี้ย ให้เว้นระยะห่างประมาณ 6.5 เมตร

ขั้นตอนที่ 4 การดูแลรักษา

 • การให้น้ำในช่วง 1 – 2 ปีแรก การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูแล้ง ควรรดน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนเพื่อรักษา ความชื้น
 • การกำจัดวัชพืช โดยใช้วิธีไถพรวน ใช้มีดดาย
 • การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วงฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 2 ปีต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นออกมา 15 ชม. จนถึงรัศมี1.5 เมตรรอบต้น
 • การทำความสะอาดคอมะพร้าว ควรเก็บทางมะพร้าวแห้งและจั่นแห้งออก เพื่อทำลายแหล่งหลบซ้อนศัตรูมะพร้าว

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

 • มะพร้าวที่ใช้เนื้อแปรรูปเป็นผลกะทิจะให้ผลครั้งแรกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ผลแก่จะใช้เวลาจากออกจั่นถึงแก่ประมาณ 8 เดือน
 • มะพร้าวน้ำหอมจะมีอายุการให้ผลครั้งแรกตั้งแต่ 4 ปี ผลแก่เก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาตั้งแต่ออกจั่นถึงผลแก่ 6 เดือน
 • ข้อแนะนำ การเก็บเกี่ยวควรใช้เชือกผูกทลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะ ทำให้ไม่ช้ำหรือแตกง่าย เก็บได้นานขึ้น

หมายเหตุ สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่าบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดง ว่า ได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : Wikipedia, กรมส่งเสริมการเกษตร , สำนักงานส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร

ดูบทความอื่นๆ : เคล็ดไม่ลับ วิธีการดูแลตัดแต่งกิ่งลำไย นอกฤดู