อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!! สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่เกษตรกร 4.0 ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร รอบด้าน ทั้งด้านการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ

การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ ศัตรูพืชและการวินิจฉัย และยังเป็นศูนย์รวมของแหล่งหาความรู้ด้านการเกษตรมากมาย แถมยังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งวันนี้ทางเรา ฟาร์มเมอร์มี ได้รวบรวมเอาแอพพลิเคชั่นคุณภาพเพื่อความสะดวกมาฝากชาวเกษตรกร 4.0 กันจ้า ตามไปดูกันเลย

เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมี 10 แอพพลิเคชั่น ต่อไปนี้

1.Plants for U

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

Plants for U แอพพลิเคชั่นคู่ใจเกษตรกรมืออาชีพ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้หลายหมวด เช่น หมวดเรื่องของการปลูกพืชต่าง ๆ , นโยบายและมาตรการของทางภาครัฐ , เทคโนโลยีในการปลูกพืช , การให้ปุ๋ยและการให้น้ำที่เหมาะสมและถูกต้อง , การปลูกพืชหลังนา , ศัตรูพืช , สารคดีและการเตือนภัยเกษตรกรในช่วงที่สำคัญอีกด้วย

2.FARMBOOK (สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล)

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

FARMBOOK เป็นแอพพลิเคชั่น สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย

  • แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก
  • ติดตามตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • สำรวจสมาชิกของครัวเรือน

3.Farm Manage (เกษตร จัดการพื้นที่แปลง เกษตรกร)

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

Farm Manage เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยคุณจัดการการเกษตรรอบด้าน และอีกทั้งยังทำให้คุณเป็นเหมือน CEO การเกษตรด้วยตัวของคุณเอง

  • สามารถจัดเก็บพื้นที่แปลงเกษตรของคุณไว้บนแผนที่
  • สามารถบันทึกอายุของแปลงนั้น ๆ เพื่อใช้วางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคต
  • สามารถพยากรณ์อากาศแต่ละแปลงนั้น ๆ ได้

4.Farmcheck (ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล)

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

Farmcheck เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้แจ้งเตือนข้อมูลการเกษตร ข่าวสาร องค์ความรู้ คลังความรู้ทางด้านการเกษตร (K-room) ภัยการเกษตร ภัยธรรมชาติ โรคพืช วิเคราะห์พื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และข้อมูลแหล่งผลิตพืชมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศไทย

5.WMSC (ติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน)

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

WMSC เป็นแอปพลิเคชันที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำคลองชลประทานต่าง ๆ กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ และข้อมูลการเกษตร แบบรายวัน

6.Onfarm Thai LDD (ปุ๋ยรายแปลง)

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

Onfarm Thai LDD เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยตัดสินใจ ในการติดตามค่าวิเคราะห์ของดินตามพื้นที่ แสดงการจัดการดินเบื้องต้น รวมถึงชนิด ปริมาณ และเวลาในการใส่ปุ๋ย สร้างขึ้นโดยความเห็นชอบจากกรมพัฒนาที่ดิน

7.กดดู รู้ดิน

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

กดดู รู้ดิน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถรู้ถึงรายละเอียดของดินในทุกๆที่

  • ปริมาณอินทรียวัตถุ
  • ปริมาณฟอสฟอรัส
  • ปริมาณโพแทสเซียม

8.กระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

OAE RCMO เป็นแพพลิเคชั่นเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกันต้นทุนเฉลี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด

9.ฟาร์มโตะ

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

ฟาร์มโตะ คือช่องทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ที่เชื่อมเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากัน ผ่านวิธีการ ”ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตการเกษตร” เพื่อให้ทั้งคู่ได้ช่วยเหลือและดูแลผลผลิตไปด้วยกันโดยหากผู้บริโภคต้องการ เดินทางมาเยี่ยมชมผลผลิตก็สามารถเช็คพิกัดพื้นที่การเพาะปลูกได้จากในระบบเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะจัดส่งผลผลิต ให้ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนและบางชนิดสินค้าเกษตรจะมีการนัดรับผลผลิตบริเวณพื้นที่การเพาะปลูก

10.Farmer Market

อยากเป็น เกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง!!

Farmer Market เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อทำการติดต่อกันโดยตรงเพื่อซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ซื้อ – ได้ของสด ใหม่ จากเกษตรกรโดยตรง
ผู้ขาย – สามารถเพิ่มช่องทางการขาย และทำการบันทุกรายได้จากแอพเพื่อทำการต่อยอดในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google Play , Farm To ,กรมชลประทาน