วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน

วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน

วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน ข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชตระกูลหญ้า เป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารทั้งมนุษย์และสัตว์ ข้าวโพดหวาน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีลักษณะเด่นตรงที่มีลำต้นสูงใหญ่ ฝักใหญ่ยาว มีสีเหลือง ทรงกระบอก ได้น้ำหนักดี มีเมล็ดเรียงสวยสม่ำเสมอ มีรสชาติหอมหวาน และนุ่มละมุนลิ้น ซึ่งวันนี้ทางเราฟาร์มเมอร์มี ขอแนะนำวิธีการปลูก และดูแลข้าวโพดมาฝากกันจ้า ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน
 • ในขั้นตอนของการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรจะเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้อและอากาศ มีการระบุข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมดิน และพื้นที่ปลูก

วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน
 • ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร และตากดิน 7-10 วัน
 • ทำร่องสำหรับการปลูกระยะห่างระหว่างแถว 35-100 เซนติเมตร
 • ใส่ปุ๋ยรองพื้นที่ก้นกลุม สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการปลูกข้าวโพด

วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดหวาน ฉบับชาวสวน
 • ให้ขุดหลุมสำหรับหยอดเมล็ดข้าวโพด ความลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม ประมาณ 25 เซนติเมตร
 • รดน้ำให้ดินมีความชื้นก่อนการปลูก
 • หยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้ ประมาณ 1-3 เมล็ดต่อหลุม ใช้ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร
 • จากนั้นใช้ดินกลบหลุมที่ทำการหยอดเมล็ดให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 4 การดูแลรักษา

 • การให้น้ำ ให้น้ำทันทีหลังปลูกและหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง หลังจากนั้นให้น้ำทุก 7-12 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วิธีการให้น้ำที่เกษตรกรปฏิบัติมีอยู่ 2 แบบ คือ ให้น้ำตามร่องคูและให้น้ำแบบพ่นฝอย ไม่ควรให้ดินแฉะเป็นเวลานาน หรือไม่ควรให้เกิดน้ำท่วมขัง
 • เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ประมาณ 25-30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย โดยให้โรยที่ข้างต้นต้นในขณะทีดินมีความชื้น

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยว

 • ก่อนจะเก็บเกี่ยวควรหยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานประมาณ 2-3 วัน
 • โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเมื่อมีอายุ 18-20 วันหลังออกไหม จะเก็บเกี่ยวโดยการหักข้าวโพดทั้งเปลือกแล้วจึงมาแกะเปลือกภายหลัง
 • ไม่ควรวางฝักข้าวโพดบนพื้นที่ชื้นแฉะ อย่าโยนฝักข้าวโพดเพราะทำให้เกิดบาดแผลบนผิวของเมล็ดหรือเมล็ดร้าว ทำให้เชื้อราเข้าทำลายเมล็ดได้ง่าย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ดูบทความอื่นๆ : เทคนิคการปลูกและดูแลมะพร้าว ง่ายๆฉบับมือใหม่