วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด ในแปลงก่อนปลูก ฉบับมือใหม่

วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด ในแปลงก่อนปลูก ฉบับมือใหม่ สิ่งแรกที่เกษตรกรควรคำนึงถึงก่อนจะทำการปลูกพืช ผักเลยก็คือ ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ดินดีปลูกอะไรก็งาม” และสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักเลยก็คือ ประเภทของดิน

โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียว ซึ่งดินแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน และดินแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่อีกด้วย ดังนั้น ทางเรา ฟาร์มเมอร์มี จึงขอแนะนำประเภทของดินในแปลงปลูก และหาวิธีแก้ไข ตามไปดูกันเลยจ้า

วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด มีดังนี้

วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด ในแปลงก่อนปลูก ฉบับมือใหม่

ดินร่วน

ลักษณะ : ดินร่วนจะมีลักษณะเนื้อดินละเอียด ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีในระดับปานกลาง มีธาตุอาหารมากกว่าดินทรายแต่น้อยกว่าดินเหนียว จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

พืชที่ปลูกได้ดี : อ้อย , ข้าว , มันสับปะหลัง และผักสวนครัว

การปรับปรุงดิน

 • ปลูกพืชตระกูลถั่ว และไถกลบในระยะพืชออกดอก เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และ ถั่วมะแฮะ
 • การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด
 • การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยแร่ธาตุ
 • การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ
วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด ในแปลงก่อนปลูก ฉบับมือใหม่

ดินทราย

ลักษณะ : ดินทราย จะมีลักษณะเนื้อดินหยาบ เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 85 เนื้อดินมีการเกาะตัวกันหลวมๆ มองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำพืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำ

พืชที่ปลูกได้ดี : มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ปาล์มน้ำมัน และไม้ละเมาะ เป็นต้น

การปรับปรุงดิน

 • ปลูกพืชตระกูลถั่ว และไถกลบในระยะพืชออกดอก
 • ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น ขี้ไก่ และขี้วัว เป็นต้น
 • ใช้แกลบดิบ หรือแกรบเผา
 • หมั่นไถพรวนดิน โดยเฉพาะดินที่เกาะกันแน่น
วิธีปรับปรุงดิน 3 ชนิด ในแปลงก่อนปลูก ฉบับมือใหม่

ดินเหนียว

ลักษณะ : ดินเหนียว จะมีลักษณะเนื้อดินที่ละเอียดแน่น เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ ระบายน้ำและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำ ดูดยึดได้้ดี เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นาน

พืชที่ปลูกได้ดี : ส่วนมากจะเป็นพืชไร่ ไผ่ ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น

การปรับปรุงดิน

 • ปลูกพืชตระกูลถั่ว และไถกลบในระยะพืชออกดอก
 • ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด
 • ใช้ขี้เถ้า แกรบ และขุยมะพร้าว เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์