วิธีการปลูก และการดูแลลิ้นจี่ ฉบับมือใหม่

วิธีการปลูก และการดูแลลิ้นจี่ ฉบับมือใหม่ “ลิ้นจี่” เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย รสเปรี่ยวอมหวาน เป็นผลไม้ประเภมเดี่ยวมีลักษณะลูกกลมๆ ผลเล็ก เปลือกสีแดง อยู่ในวงศ์ SAPINDACEAE และยัง ให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน จึงถือว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีหลากหลายสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์ก็มีรสชาติ และลักษณะแตกต่างกันออกไป

โดยปัจจุบันนี้พื้นที่ที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดก็คือ บริเวณภาคเหนือตอนบน และบริเวณภาคกลาง ฉะนั้นทางเรา ฟาร์มเมอร์มี จึงขอแนะนำวิธีการปลูกและการดูแลลิ้นจี่ ฉบับง่ายๆ มือใหม่ก็ทำตามได้ไม่ยากมาฝากเพื่อนๆกันจ้า ตามไปดูกันได้เลย

ขั้นตอนวิธีการปลูกและการดูแลลิ้นจี่

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสายพันธุ์ และ แปลงปลูก

วิธีการปลูก และการดูแลลิ้นจี่ ฉบับมือใหม่
 • ในขั้นตอนนี้เราควรคัดเลือกพันธุ์ของลิ้นจี่ และเตรียมกิ่งพันธุ์ที่จะตอนไว้ล่วงหน้า ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตั้งตัวได้ โดยให้เลี้ยงในโรงเรือนเพาะชำก่อนนำมาลงปลูก
 • การเตรียมดิน ให้ทำการชุดร่องแปลงขึ้นมาเพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ
 • จากนั้นให้ไถพรวนและปรับพื้นดินที่จะปลูกให้สม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการปลูกลิ้นจี่

วิธีการปลูก และการดูแลลิ้นจี่ ฉบับมือใหม่
 • ให้ผสมดิน ปุ๋ยคอก ประมาณ 2 ใน 3 ของหลุมที่จะปลูก
 • วางต้นกล้าของต้นลิ้นจี่ลงไปในหลุม แล้วกดบริเวณโคนต้นให้แน่น
 • หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น รดน้ำให้ชุ่ม ทำร่มเงาเพื่อพรางแสงแดดไม่ให้โดนต้นกล้าเยอะ

ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษา

 • รดน้ำให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • ใส่ปุ๋ย ช่วงออกดอก
 • ฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกำจัดโรคและแมลง
 • ใสปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีช่วงแตกใบอ่อน และเริ่มแทงช่อดอก

ขั้นตอนที่ 4 ระวัง!! ศัตรูที่สำคัญ

 • โรคเปลือกผลเน่า
 • หนอนเจาะขั้วผล
 • เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง
 • โรคใบจุด หรือจุดสาหร่าย

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

 • ควรจะเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเวลาที่แสงแดดไม่ร้อนจัด
 • ให้เก็บเกี่ยวลิ้นจี่ที่มีขนาดผลเต็มที่ สีของผลที่เก็บได้ต้องเป็นสีชมพูปนแดง เนื้อแห้ง กลิ่นหอม รสหวาน เมล็ดมีสีน้ำตาลเข้ม

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร , หนังสือวารสารเคหเกษตร