วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก “มะละกอ” เป็นผลไม้ที่คนไทยรับประทานกันบ่อยมาก มีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ฮอลแลนด์ พันธุ์แขกดำ หรือพันธุ์โกโก้ เป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งแบบดิบ ก็สามารถทำได้หลายเมนูอย่างเช่น ส้มตำ ผัด หรือแกงก็อร่อยไม่แพ้กัน หรือจะรับประทานแบบสุก

ซึ่งหลายๆบ้านก็นิยมปลูกมะละกอไว้กินเอง ดังนั้น ฟาร์มเมอร์มี จึงขอแนะนำวิธีการปลูกและการดูแลมะละกอ ฉบับง่ายๆ มือใหม่ก็ทำตามได้ไม่ยากมาฝากเพื่อนๆกันจ้า ตามไปดูกันได้เลย

ขั้นตอนวิธีการปลูกและการดูแลมะละกอ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพันธุ์มะละกอ และเพาะต้นกล้า

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก
 • ให้ทำการเก็บเมล็ดพันธุ์มะละกอจากผลสุก ทำความสะอาด และผึ่งลมให้แห้ง
 • จากนั้นให้ทำการเพาะเมล็ดลงถุงๆ ละ 3 เมล็ด ตั้งเรียงไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดรำไร

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมดินปลูก

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก
 • ให้ขุดดินยกร่องกว้าง 3-4 เมตร ร่องน้ำกว้างประมาณ 1 เมตร
 • ไถดะ และไถแปร
 • ใส่ปูนขาวอัตรา 100-300 กิโลกรัม/ไร่
 • รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการปลูกมะละกอ

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก
 • หลังจากนั้นนำต้นกล้ามะละกอที่แข็งแรงพร้อมปลูกลงแปลงมาวางตามหลุมต่าง ๆ ที่เตรียมไว้
 • ให้วางต้นกล้าให้ลงตำแหน่งตรงกลางหลุมปลูก กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้น เพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว
 • ปิดทับหน้าดินด้วยฟางหรือแกลบ แล้วรดน้ำจนชุ่ม

ขั้นตอนที่ 4 การดูแลรักษาต้นมะละกอ

วิธีการปลูกและการดูแล มะละกอ ให้ลูกดก
 • มะละกอปลูกใหม่ควรให้น้ำ2-3 วัน/ครั้ง และในช่วงออกดอกติดผล ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • ใส่ปุ๋ยเพื่อเรงการเจริญเติบโต หรือจะให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอก็ได้
 • ควรกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ : ไม่ให้มารบกวนต้นกล้าที่เพิ่งลงหลุมปลูก

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยวผลมะละกอ

 • เมื่อมะละกออายุได้ประมาณ 5-6 เดือน จะเหมาะสำหรับการบริโภคดิบ อายุ 7-8 เดือน หรือเมื่อผลของมะละกอขึ้นเต็มสีเหลือง 25 % เหมาะสำหรับการรับประมานสุก
 • ควรเก็บเกี่ยวโดยใช้มีด หรือกรรไกรตัดขั้วผล ห้ามใช้มือบิดจะทำให้ขั้วช้ำ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร , หนังสือวารสารเคหเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, puechkaset และ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ของผักสวนครัว 15 ชนิด