“ฤดูกาลนี้คงหนีไม่พ้นน้อยหน่า”

ท่านที่ปลูกน้อยหน่าไว้ภายในบ้านเพื่อบริโภค หรือปลูกเป็นสวนเพื่อการค้า ปัญหาที่ต้องพบเจอคือโรคเพลี้ย และสิ่งที่ชาวไร่ชาวชาวสวน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักกับโรคและแมลงศัตรูของน้อยหน่า ให้ได้รับประทานน้อยหน่าที่อร่อย รสชาติหวาน หอม และประสบความสำเร็จในการทำสวนน้อยหน่าปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆด้วย

1.ดอกร่วง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา จะเข้าทำลายที่กลีบดอก ก้านดอก

2.โรคมัมมี่ น้อยหน่าที่เริ่มเป็นโรคนี้จะพบว่าใบไม่เป็นมันสดใส เชื้อราเข้าทำลายผิวเปลือก ระยะแรกเดปลือกจะเป็นสีม่วงดำ จะขยายใหญ่มากขึ้นผลเน่าแห้งและแข็ว

3.หนอนในน้อยหน่า เกิดจากแมลงศัตรูพืชเข้าไปเจาะแล้วว่างไข่ทำให้เกิดหนอน

4.เพี้ยแป้งในน้อยหน่า ลักษณะตัวสีขาวทำลาย โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผล ที่ขั้วและใบ

ดูสินค้าเพิ่มเติมของ ฟาร์มเมอร์มี <== คลิ๊ก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์