มารู้จักโรคเหี่ยวในพืชกันนะครับ

มารู้จักโรคเหี่ยวในพืชกันนะครับ

มารู้จักโรคเหี่ยวในพืชกันนะครับ

แบททีเรียในพืชเป็นจุลินทรีย์เซลล์เดียว แต่ละเซลล์มีขนาดเล็กมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่อง

มารู้จักโรคเหี่ยวในพืชกันนะครับ

มักมาพร้อมกับหน้าฝนนั้นเอง

จะเข้าไปทำลายระบบภายในของพืช

จะมีอาการต่างๆตามมา

แต่เดี๋ยวก่อน!!

เรามีตัวช่วยที่ช่วยคุณได้

สนับสนุนโดยสารคุมโรค ยับยั้งเชื้อราและไวรัส ฟาร์มมีฝาแดง<===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์