มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

สาเหตุการเกิดเชื้อรามีหลายปัจจัยเช่น สภาพอารกาศ น้ำ ปุ๋ยธาตุอาหาร เป็นต้น

มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

แต่ปัจจัยที่มักพบบ่อยคือสภาพอากาศ

มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

ลักษณะและอาการของโรค

มาทำความรู้จักกับ โรคใบจุด (Alternaria leaf spot) น่ากลัวสุดๆ แต่รักษาได้

การแช่เมล็ดก่อนเพาะปลูก สามรถช่วยลดการเกิดโรคได้

หากปลูกไปแล้วเกิดโรคเรามีตัวช่วย

ฟาร์มเมอร์มีฝาแดงช่วยคุณได้

สนับสนุนโดยฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง <===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ