ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง  น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

น้ำสัมควันไม้ ยูคาลิปตัส เก็บที่อุณหภูมิ 300-400 องศา จากเตาเผาระบบ indirect heating ผ่านระบบกลั่น ลำดับชั้น และขบวนการแยกทาร์ แบบพิเศษเฉพาะ จึ่งได้น้ำ ส้มควันไม้ บริสุทธิ์ สูง มาใช้ได้ทันที อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ มากกว่า 200 ชนิด

ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง  น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

คุณสมบัติ

สมารถใช้ฉีดพ่นลงดิน เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไส้เดือนฝอย และแมลงในดิน ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าทำลายพืช ราดโคนต้นไม้ เพื่อรักษาโรครา และโรครากเน่า ขับไล่แมลง และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช้ลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ ช่วยย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสียของสัตว์ ช้ราดป้องกันปลวก มด แมลง เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ และรักษากรากเกรื้อนในสุนัข

ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง  น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

วิธีใช้

ใช้ผสมน้ำในการฉีดพ่น
อัตตราการใช้ทั่วไป
-5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
-1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร

สนับสนุนโดยฟาร์มเมอร์ ฝาทอง <===คลิก

ที่่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์