พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ ในประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วมีปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชวิตที่สำคัญมากต่อมนุษย์ ปัจจุบันสัตว์น้ำจืดประเภทที่ผู้คนนิยมเลี้ยงเพื่อค้าขาย ได้แก่ ปลา กุ้ง และอื่น ๆ ดังนั้นบทความนี้ก็จะมาบอกทุก ๆ คนให้เข้าใจถึงปลาประเภทนี้ให้มากขึ้น ว่าแต่มีปลาอะไรบ้าง? และแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะแบบไหน และมาจากถิ่นไหนบ้าง มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

1.ปลานิล

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

รูปร่างลักษณะ : ปลานิลเป็นปลาน้ำถิ่นกำเนิดมาจากแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกา พบทั่วไปตามหนอง บึง ปลานิลมีเป็นรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ (O. mossambicus) แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดำและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวางตามลำตัว มีความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรปลานิลมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์) มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นปลาน้ำจืดที่มีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำเมนูอาหารได้หลากหลายเมนู

2. ปลาสลิด

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำที่อยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ มีรูปร่างคล้ายปลากระดี่หม้อ แต่มีลำตัวที่หนาและยาวกว่า หัวโต ครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลายยื่นยาวเช่นเดียวกับครีบก้น ครีบอกใหญ่ ตาโต ปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอยปาก ครีบหางเว้าตื้นปลายมน ตัวมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาลคล้ำ มีแถบยาวตามลำตัวตั้งแต่ข้างแก้มจนถึงกลางลำตัวสีดำ และมีแถบเฉียงสีคล้ำตลอดแนวลำตัวด้านข้างและหัว ครีบมีสีคล้ำ ปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย นิยมแปรรูปเป็นปลาแห้งหรีอปลาเค็ม

3. ปลาทับทิม

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ปลานิล พัฒนาโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ บริษัท ซีพี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน จนได้ปลานิลสายพันธุ์ใหม่ที่อดทน สามารถเลี้ยงได้ดีในน้ำกร่อยได้ เนื้อแน่นมีรสชาติอร่อยกว่าปลานิลธรรมดา มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากมีสีขาวอมแดงเรื่อ ๆ คล้ายทับทิม มีครีบเป็นสีแดง เนื้อ และผนังช่องท้องเป็นสีขาว มีลำตัวหนาทำให้มีเนื้อมาก และมีส่วนหัวเล็ก เป็นที่ต้องการของตลาด

4. ปลาช่อน

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาช่อน มีลักษณะส่วนหัวค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหางเรียวปลายมน ปากกว้าง ภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดาน ลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อน มีลายเส้นทแยงสีคล้ำตลอดทั้งลำตัว 6-7 เส้น ด้านท้องสีจางตัดกับด้านบน ครีบสีคล้ำมีขอบสีเหลืองอ่อน ครีบท้องจาง มีขนาดลำตัวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใหญ่สุดได้ถึง 1 เมตร ป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ ปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดี ก้างน้อย

5. ปลาดุก

พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาหนังน้ำจืดและน้ำกร่อยตามแหล่งน้ำของทวีปเอเชียและแอฟริกา เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลำตัวยาว มีหัวที่แบนและแข็ง มีหนวดยาวแปดนิ้ว มีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ล้ำหน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังไม่มีเงี่ยงแข็ง ไม่มีครีบไขมัน ครีบหางมนกลม ครีบทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน หายใจและครีบคลานบนบกได้เมื่อถึงฤดูแล้ง เป็นปลาวางไข่ เป็นปลากินเนื้อ เป็นปลาที่คนไทยทุกภาครู้จักกันดี นิยมนำมารับประทานกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะนำมาทำเมนูย่าง ทอด ต้ม แกง

6. ปลาแรด

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย โดยนิยมเพาะเลี้ยงกันในหลายพื้นที่ เช่น นิยมเลี้ยงกันที่แม่น้ำสะแกกรัง ในจังหวัดอุทัยธานี ลักษณะ ลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็นรูปหยัก มีก้านครีบท้องคู่แรกเป็นเส้นเรียวยาวคล้ายหนวด ใช้สำหรับสัมผัส ปลายหางมนกลม ปากแหลม ริมฝีปากหนา ภายในปากมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคมเรียงอยู่ภายใน ส่วนหัวเล็กและป้าน เมื่อโตขึ้นมาโดยเฉพาะในปลาตัวผู้จะมีโหนกนูนขึ้นมาเรื่อย ๆ จนดูคล้ายนอแรด

7. ปลาตะเพียน

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นับเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยรู้จักดี มีรูปร่างเหมือนปลาในวงศ์ปลาตะเพียนทั่วไป ตัวมีสีเงินแวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำเล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองอ่อน โดยขอบหลังจะโค้งสูงขึ้น หัวและปากจะค่อนข้างเล็ก มีหนวดเล็กๆ 2 คู่ ภาคอีสานเรียกว่า “ปลาปาก” เป็นปลาที่อยู่คู่กับแม่น้ำ บึง ลำคลอง หนอง ของไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการนำมาทำเป็นอาหาร เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็มหรือปลาส้ม

8. ปลายี่สก

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่มุมปากบน ปากเล็กยืดหดได้ อยู่คล้อยลงมาใต้ส่วนหัว สีของลำตัวเหลือง มีแถบสีดำ 7 แถบ พาดไปตามความยาวของลำตัว แถบสีดำเหล่านี้จะพาดอยู่ระหว่างรอยต่อของเกล็ด ตาสีแดง ครีบทุกครีบสีชมพู พบตามแหล่งน้ำใหญ่ของภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง นิยมใช้ประกอบอาหารหลายอย่าง อาทิ ปิ้งย่าง แกงเหลือง และทอดมัน เป็นต้น เนื่องด้วยเนื้อปลายี่สกไทยให้เนื้อออกสีเหลือง เนื้อละเอียด ให้รสมัน หวาน

9. ปลาหมอ

รูปร่างลักษณะ : ปลาหมอเป็นปลาที่สามารถพบได้ในทุกแหล่งน้ำ กระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบทุกภาค มีลักษณะรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง เกล็ดใหญ่คลุมทั้งลำตัว มีขอบเกล็ดแบบหยัก ผิวสาก เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว มีก้านครีบแข็งแหลมคมจำนวนมากเช่นเดียวกับครีบก้น แต่ครีบก้นสั้นกว่า ครีบอกเล็กเป็นรูปไข่ ครีบหางปลายมน นิยมเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

10. ปลาสวาย

รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาสวาย มักจะพบในแม่น้ำและลำคลองสายใหญ่ ทั่วประเทศไทย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีลักษณะ ส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก ที่อยู่สกุลเดียวกัน รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้นในปลาขนาดใหญ่ ก้านครีบท้องมี 8–9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล้ำเหลือบเงิน ด้านข้างลำตัวสีจางและมีแถบสีคล้ำตามยาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือคล้ำอมน้ำตาล ด้านข้างลำตัวสีจาง ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5 เมตร

ขอบคุณข้อมูลจาก : Wikipedia , กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , pasusat , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำรริ (สำนักงาน กปร.) ,วิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสะแกกรัง , ด่านตรวจประมงมุกดาหาร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) , kaset.today

ดูบทความอื่นๆ : 5  โรคพืช มาพร้อมหน้าฝน ที่เกษตรกรต้องรับมือ