ป้องกันและกำจัด “โรครากพืชเน่า” ด้วยน้ำส้มควันไม้

ป้องกันและกำจัด “โรครากพืชเน่า” ด้วยน้ำส้มควันไม้

โรครากเน่า รากดำ ในพืชไม่ว่าจะเป็นพืชที่ปลูกในดิน หรือพืชผักที่ปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ โรครากเน่า นั้นเกิดจาก เช้ารา พิเทียม (Pythium) เป็นเชื้อราที่สามรถแพร่กระจายทางอากาศได้จากการปลิวหรือลอยมากับอากาศ นั่นหมายความว่าพืชผักที่เราปลูกมีโอกาสติดเชื้อราได้ง่าย นอกจากนี้เชื้อราพิเทียมยังสามารถว่ายน้ำได้อีกด้วยค่ะ ทำให้ชาวเกษตรกรที่ปลูกพืชโดยการใช้น้ำเจอปัญหารากเน่า รากเปลื่อยอยู่บ่อยๆ

โรครากเน่า ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เพราะสารละลายและแร่ธาตุในดิน และในน้ำจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดเชื้อราพิเทียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งพบมากในพืชหลายๆชนิด เช่น ทุเรียน กล้วย ลองกอง สตอเบอรี่ พริก มะเขือเทศ มานาว และพืชผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย

หากเกิดโรครากเน่าของพืชแล้ว จำทำให้พืชนั้นขาดสารอาหาร เนื่องจากระบบรากพืชได้ถูกทำลาย บางครั้งอาจทำให้พืชชนิดนั้นตายอย่างฉับพลันได้เช่นกันค่ะ สังเกตว่าหากพืชชนิดนั้นเกิดรากเน่าจะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลง แต่จะพบเป็นบางแปลงเท่านั้นแล้วค่อยลุกลามไปยังต้นข้างเคียง เรามาดูกันค่ะว่าอากการของโรครากเน่า รากดำ โคนเน่านั้นเป็นอย่างไร ?

ป้องกันและกำจัด “โรครากพืชเน่า” ด้วยน้ำส้มควันไม้

ป้องกันและกำจัด "โรครากพืชเน่า" ด้วยน้ำส้มควันไม้

อาการที่พบในโรคเน่า โคนเน่า

  1. ทำให้เมล็ดไม่งอก หรือเม็ดงอกเป็นต้นอ่อนแล้วตาย
  2. ทำให้ต้นคอดลง ลำต้นแห้ง ต้นล้ม และตาย
  3. ใบเริ่มเหลืองซีด และเริ่มหลุดร่วงจนหมดต้น กิ่งเริ่มแห้งและตาย

สาเหตุของโรครากเน่าเกิดจากสิ่งดังต่อไปนี้

  1. เชื้อราในดิน มีหลายชนิดที่สามารถเกิดโรครากเน่าได้ เชื้อราหลักๆที่ทำให้เกิดโรครากเน่าคือ เชื้อราไฟท้อฟเธอร่า (Phytophthora) เชื้อราชนิดนี้อาจติดมากับเมล็ด หรือวัสดุที่ใช้ปลู หรืออาจจะมากับน้ำที่ใช้รดพืช
  2. สภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อราชน้ดนี้ระบาดได้ง่าย เช่น อากาศร้อน ฝนตก และช่วงที่มีความชื้นสูง อากาศแบบนี้จะทำให้เชื้อราแพร่ระบาดได้เร็ว ดินหรือที่เพาะพืชรายบายน้ำได้ไม่ดี หรือมีกรดมากเกิน

วิธีป้องการเกิดรากเน่า โคนเน่า ของพืช

  1. ควรเลือกใช้ดินและวัสดุที่ใช้เพาะปลูกที่สะอาด และสามารถระบายน้ำได้ดี
  2. ไม่ควรใส่เมล็ดในวัสดุเพาะลึกเกินไป
  3. ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป
  4. ใช้น้ำที่สะอาดสำหรับใช้รถพืชผัก
  5. ใช้ฟาร์มเมอร์มีฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ย ในการรักษาโรครากเน่า เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับราก

วันนี้เราจะมาแนะนำ ฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม ที่สามารถแก้ปัญหารากเน่า รากดำได้ตรงจุด และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ด้านการเกษตร ทางด้านปศุสัตว์ ใช้ในครัวเรือน และทางด้านอุตสาหกรรม เพราะน้ำสัมควันไม้ ยูคาลิปตัส เก็บที่อุณหภูมิ 300-400 องศา จากเตาเผาระบบ indirect heating ผ่านระบบกลั่น ลำดับชั้น และขบวนการแยกทาร์ แบบพิเศษเฉพาะ จึ่งได้น้ำ ส้มควันไม้ บริสุทธิ์ สูง มาใช้ได้ทันที อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ มากกว่า 200 ชนิด

น้ำส้มควันไม้แตกต่างจากน้ำส้มอื่นๆ อย่างไร ?

น้ำส้มควันไม้แตกต่างจากน้ำส้มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก หรือการกลั่น คือ มีสารประกอบหลากหลายกว่า โดยเฉพาะฟีนอลที่ได้จากการสลายตัว ของลิกนิน น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากกว่า 200 ชนิดซึ่งได้จากการ สลายตัวของไม้ด้วยความร้อนจนเกิดเป็นสารประกอบใหม่หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากการสลายตัวของเฮมิ เซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบที่สำคัญได้แก่ น้ำ 85 % กรด อินทรีย์ 3 % และสารอินทรีย์อื่นๆ 12 % มีค่า pH 1.5-3.7

ขอแนะนำฟาร์มเมอร์มี ฝาทอง น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม <===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์