“ปลูกข้าวโพดอย่างไรให้ได้ผลิตดี”

เคล็ดลับง่ายๆในการปลูกข้าวโพด


1. ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำฉีดพ่นลงดินก่อนปลูกพืช 15 วัน ในอัตรา น้ำส้มควันไม้ 1,500 ซีซี(1.5 ลิตร) ต่อน้ำ 100 ลิตร หรือ 15 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร

2. ฉีดพ่นฟาร์มเมอร์ฝาเขียวมีทุก 7-15 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผล สร้างภูมิต้านทานให้พืช

3. ข้าวโพดมักเจอปัญหาคือการเกิดโรค ราน้ำค้าง ราสนิม เป็นต้เมื่อเกิดโรคควรฉีดพ่นฟาร์มเมอร์ฝาแดง
ทุก7-15 วัน

4. และที่เจออีกปัญหาคือหนอน ศัตรูพืช ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นทุก 7วัน

ดูสินค้าเพิ่มเติมของ ฟาร์มเมอร์มี <== คลิ๊ก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์