ต้านโรค ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง

ต้านโรค ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง

ต้านโรค ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง

ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง ต้านโรค ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา————————————————————-ยับยั้งเชื้อรา ในพืชทุกชนิด หยุดการขยายตัวของไวรัส แบคทีเรีย รากเน่า โคนเน่า ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง ใบแห้ง ใบด่าง ใบไหม้ เชื้อรา ในลำต้นกิ่งก้านใบ กุ้งแห้งในพริก แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ลดการหลุดล่วง ของดอก และผลอ่อนสั่งซื้อได้ที่https://farmermee.com/

Posted by Farmer Mee ฟาร์มเมอร์มี on Wednesday, 15 July 2020

ต้านโรค ต้านไวรัส ต้านเชื้อรา ฟาร์มเมอร์มี ฝาแดง

อ่านรายละเอียดสรรคุณเพิ่มเติมของฟาร์มเมอร์มีฝาแดง <== คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์

ฝาเขียวขนาดทดลอง1