การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับดอกดาวเรือง

การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรืองปกติถ้าออกดอกฤดูหนึ่ง จะตัด4-5ครั้งถ้าเราตัดดอกครั้งที่1ใบจะเริ่มเหลือง และการตัดครั้งต่อไปครั้ง2-5 จะดอกเล็กลง แต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดอกจะออกมาใหญ่ และเพิ่มมากขึ้นเนื้อเต็ม ใบเขียวตั้งแต่ดอกแรกที่ตัด ถึงดอกสุดท้าย


ปริมาณการใช้กับดาวเรืองใส่ปุ๋ยไส้เดือนรอบโคนต้น อัตรา 200-300 กรัม/กระถาง ทุก 7-15 วัน
……………………………………………………………………..

วิธีการใช้
ไม้กระถาง: โรยโคนต้น1-3ช้อนโต๊ะ ทุก7-15วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ: ระหว่างเตรียมดิน อัตราส่วน0.5-1กก./1ตร.ม.
ผลไม้ไม้ยืนต้น: โรยหรือฝังรอบทรงพุ่ม 0.5-3กก./ต้น ทุก4เดือน
มูลไส้เดือนแท้ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมี

มูลไส้เดือนแท้ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมี

ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทร์วัตถุต่างๆภายในลำไส้ของไส้เดือนดิน แล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา ลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียดสีดำ
คุณสมบัติของมูลไส้เดือน

  1. มูลไส้เดือนจะไม่ทำให้ดินแข็งจะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุย
  2. ปลอดสารเคมี 100% ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม
  3. มูลไส้เดือนมีโมเลกุลที่เล็กกว่า ปุ๋ยคอกทั่วไป ต้นไม้จึงดูดซับได้ง่ายและเร็วกว่า
  4. มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยเย็นกว่าใช้กับต้นไม้ได้เลย ไม่ทำอันตรายกับต้นไม้ ต่างกับปุ๋ยคอกอื่น ที่ต้องผ่านการหมักก่อนถึงจะนำมาใช้ได้
  5. ไส้เดือนไม่มีของแถมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นด้วง เชื้อราร้ายที่เข้าไปทำลายพืช ไม่ผลิตหญ้า ที่จะกลายมาเป็นมาเป็นวัชพืชทีหลัง
  6. สามารถใช้ได้กับ ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ ไม้กระถาง กล้วยไม้ สนามหญ้า พืชผักสวนครัวทุกชนิด ไม้ผล และนาข้าวช่วยให้ดอกดก ติดผลดี
  7. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

สนับสนุนโดยมูลไส้เดือนแท้ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมี <===คลิก

ที่มา Famermee สินค้าเกษตร เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์