การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับจิ้งหรีด

การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับจิ้งหรีด-ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปให้จิ้งหรีดไข่ใส่จะได้ไข่ออกมาเป็นตัว100%ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต-…

Posted by Farmer Mee ฟาร์มเมอร์มี on Tuesday, 23 June 2020