การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับจิ้งหรีด - Farmer Mee ฟาร์มเมอร์มี

การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับจิ้งหรีด

สอบถาม หรือ สั่งซื้อตามช่องทางที่สะดวก

(เวลาทำการ จันทร์- เสาร์ 09.00-18.00 น.)

หรือโทร
0902674007, 043002379

Farmer Mee ฟาร์มเมอร์มี ร้านค้าออนไลน์ ด้านการเกษตร

ดำเนินการโดย
บริษัท มีให้กรุ๊ป จำกัด
168/136 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000