สินค้าของเรา

ฟาร์มเมอร์มีฝาแดง

สารควบคุมโรคพืชหลายชนิด

 • ยับยั้งเชื้อราในพืชทุกชนิด
 • หยุดการขยายตัวของไวรัส แบคทีเรีย
 • แก้ปัญหา รากเน่า โคนเน่า ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง ใบแห้ง ใบด่าง ใบใหม้ เชื้อราในลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ กุ้งแห้งในพริก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ฟาร์มเมอร์มีฝาเขียว

สารเพิ่มพลังงานในพืช
-โปรตีนชนิดเข้มข้น-

 • ดูดซึมเร็ว เข้าถึงระดับเซลล์พืช
 • เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้พืชโดยตรง
 • กระตุ้นยอดอ่อน เพิ่มการติดดอก
 • ลดการหลุดร่วงของดอกและผล
 • ช่วยให้หัวใหญ่เนื้อแน่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝาเขียว หลังใส
ขวดฝาทอง

ฟาร์มเมอร์มีฝาทอง

น้ำส้มควันไม้ เกรดพรีเมี่ยม

 • ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไส้เดือนฝอย และแมลงในดิน
 • ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าทำลายพืช
 • ราดโคนต้นไม้ เพื่อรักษาโรครา
 • ราดโคนต้นไม้ เพื่อรักษาโรครากเน่า
 • ใช้ขับไล่แมลง
 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 • ใช้ลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์
 • ช่วยย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสียของสัตว์
 • รักษากรากเกรื้อนในสุนัข
 • ใช้ราดป้องกันปลวก มด แมลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำหมักมูลไส้เดือน  Organic100%

จุลินทรีย์ชนิดน้ำ บำรุงพืช บำรุงดิน กำจัดเพลี้ยและแมลง

 • ทำให้รากแข็งแรง ต้นใหญ่ และทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
 • ใช้เป็นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
 • บำรุงดินที่เสียหายจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน
 • กำจัดเพลี้ยและแมลง
 • ใช้กับพืชผักผลไม้ได้ทุกชนิด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลไส้เดือนดิน 100%

ผลิตแบบปลอดสารเคมี 100%

 • ไม่ทำให้ดินแข็งจะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุย
 • ปลอดสารเคมี 100% ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม
 • ต้นไม้ดูดซับได้ง่ายและเร็วกว่า ปุ๋ยคอกทั่วไป
 • มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยเย็นกว่าใช้กับต้นไม้ได้เลย
 • สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความน่าสนใจ